More share buttons
Dela med dina vänner eller kollegor


Submit
miljo_icon_home

Miljökurser

Upphandlingskrav

Upphandlingskrav

Ett miljöbyggnadsprojekt ställer fler och tuffare krav på upphandlingarna. Felsteg kan bli vädligt kostsamma och även försvåra certifieringsprocessen och byggnadens duglighet ur miljösynpunkt. Vem ställer vilka krav och och vilka kompetenser behövs hos olika parter i projektet och inte minst hos dig själv? 1 Dagar Stockholm Göteborg Malmö 11 Platser Maria Koskull, en av ...
Läs Mer
Hantering av innemiljöproblem

Hantering av innemiljöproblem

Vi människor är inomhus stor del av vår tid och det påverkar vår hälsa. Ibland negativt och symptom som t.ex. slemhinneproblem, trötthet, eksem kan komma från byggnaden och byggnadsmaterialen i sig. Det är många faktorer som påverkar inomhusmiljön. Kursen utbildar dig i hur en innemiljöutredning går till, när den bör ...
Läs Mer

Våra kurser hjälper dig att göra rätt inom miljöfrågor!

Känner du dig trygg i miljöfrågan? Ordet har en komplex innebörd och i byggbranschen är miljö ett näst intill gränslöst begrepp. Nu kan vi hjälpa dig med utbildning i hur byggnaden och byggprocessen ska hanteras kopplat till miljöfrågan. Du får också lära dig om innemiljö där vi människor vistas 90% av vår tid. Det är inte förvånande att innemiljön har en tydlig koppling till vår hälsa, både på kort och lång sikt.

Nya miljökrav och lagar ställer hårdare krav på byggprocessen än tidigare. Även befintliga fastigheter omfattas av dessa. Genom Akademin får du relevant kunskap för att hantera kraven.

Vi erbjuder kurser för dig som ska ta de viktiga besluten, projektera eller samordna miljöfrågan. Det är den viktigaste frågan vi har idag och din kompetens är direkt kopplad till byggnadens hållbarhet.

“Byggprocessen och den framtida driften av byggnaden är en belastning för den yttre miljön, samtidigt som vi människor lever 90% av vår tid i den inre.”
3551051914

MARIA KOSKULL

AFFÄRSOMRÅDESCHEF
maria

Intresserad av miljökurser?

Se våra tillgängliga kurser eller hör av dig med en förfrågan på en skräddarsydd kurs för dig!