More share buttons
Dela med dina vänner eller kollegor


Submit

Lönsamhetsbedömning

En korrekt utförd lönsamhetsbedömning som beslutsunderlag inför investeringar i energieffektivisering minskar livscykelkostnader i bygg- och fastighetsbranschen i betydande utsträckning. Fastighetsägare, projektledare, konsulter, kommuner och landsting står ständigt inför olika systemval, val av certifieringssystem eller val av energirenoveringsnivå. För att hitta det mest lönsamma alternativet behöver man bland annat ha kunskaper om olika kalkylmetoder, aspekter som behöver beaktas i kalkylen, komponenternas livslängder, kalkylräntan, prisutvecklingar, avskrivning och reinvesteringar.

Inga innovativa lösningar som bidrar till minskade livscykelkostnader ska behöva förbises och företagets miljömål behöver inte vara svåra att uppnås om lönsamhetsbedömningen baseras på rätt grunder och med rätt metod.

energi_icon_home2
icon_tid

1/2 Dag

icon_plats

Stockholm
Göteborg
Malmö

icon_deltagare

11 Platser

Lönsamhetsbedömning

Kursen innehåller

Edwin Måradson är kursledare och har gjort många lönsamhetskalkyler på system-, komponent- och byggnadsnivå i energieffektivisering av både befintliga och nya byggnader.

Under kursen får kursdeltagarna information om tillvägagångsättet för val och användningsområdet av kalkylmetod, metodernas fördelar/nackdelar, ingående parametrar i kalkylen, fallgroparna, presentation av resultat och praktiska exempel. Alla dessa faktorer är av stor betydelse för att vi ska kunna öka takten av energieffektivisering i både befintliga och nya byggnader.

Intresserad?

Gör en intresseanmälan här via hemsidan!
För mer information, kontakta kursledaren.

Välkommen!

Ort och plats

Stockholm
Göteborg

Malmö

Kursledare

Edwin Måradson

Affärsområdeschef Energi

Tel: 08-480 016 24
E-post: edwin.maradson@dry-it.se

Översikt

Livscykelperspektiv

Nuvärdes-, internräntemetoden

Annuitets- och ”Pay-off” -metoden

LCC-metoden

Prisutveckling för drift, underhåll och renovering

Grundinvesteringar, reinvesteringar och räntor

Drift-, underhålls- och renoveringskostnader

Livslängder och beräkningsperioder

Praktiska räkneexempel

Presentation av resultat

Anmäl er till kursen

Namn (krävs)

E-post (krävs)

Telefon (krävs)

Företag (krävs)

Arbetsposition/titel, tex. arbetsledare etc. (krävs)

Plats (krävs)