More share buttons
Dela med dina vänner eller kollegor


Submit
energi_icon_home

Energikurser

Redo för NNE-Krav? Stockholm

Redo för NNE-Krav? Stockholm

Går det att bygga lönsamt och uppfylla nära-nollenergikrav (NNE) med dagens teknik? I december 2016 beslutade regeringen att ändra Plan- och Byggförordningen så att Sverige kan uppfylla sina åtagande kring nära-nollenergibyggnader för fortsatt energieffektivisering inom byggbranschen. Även i nybyggda hus har det varit svårt att möta dagens energikrav och nu ...
Läs Mer
Ikon Lufttäthet

Bygga lufttätt Göteborg

Kan du göra teknikvalen och styra processen för att bygga ett lufttätt klimatskal? Det är en förutsättning för att en byggnad ska bli energieffektiv och hållbar, samt upprätthålla en bra innemiljö. Det påverkar också risken för fuktskador vid byggnadens klimatskiljande delar, den risken kan minimeras med rätt kunskap. Kan ett hus ...
Läs Mer
Kurs lönsamhetsbedömning

Lönsamhetsbedömning

En korrekt utförd lönsamhetsbedömning som beslutsunderlag inför investeringar i energieffektivisering minskar livscykelkostnader i bygg- och fastighetsbranschen i betydande utsträckning. Fastighetsägare, projektledare, konsulter, kommuner och landsting står ständigt inför olika systemval, val av certifieringssystem eller val av energirenoveringsnivå. För att hitta det mest lönsamma alternativet behöver man bland annat ha kunskaper ...
Läs Mer
Ikon Lufttäthet

Bygga lufttätt

Kan du göra teknikvalen och styra processen för att bygga ett lufttätt klimatskal? Det är en förutsättning för att en byggnad ska bli energieffektiv och hållbar, samt upprätthålla en bra innemiljö. Det påverkar också risken för fuktskador vid byggnadens klimatskiljande delar, den risken kan minimeras med rätt kunskap. Kan ett hus ...
Läs Mer

Vi hjälper dig till rätt kompetens inom Energifrågor!

Vet du hur du skapar en byggnad med låg energianvändning? Vi på Dry-IT Akademin affärsområde Energi, brinner för att hjälpa dig med utbildning inom hållbart byggande. Hållbart byggande är ingen lätt uppgift då byggprocessen ofta är snårig med många parter, lagar och regler samt system och teknik som ska väljas. Allt måste samspela och klara ekonomiska förutsättningar på kort och lång sikt.

Energifrågan är en stor och spännande utmaning och vi kan hjälpa dig att nå den kompetensnivå du och din organisation behöver.

Vi erbjuder kvalificerade kurser där vi går igenom verkliga exempel från erfarenheter vi byggt upp genom åren samt lär dig den teori som behövs. Vi jobbar både i grupp och individuellt och ser till att kunskapen förankras genom spännande diskussioner.

“Energifrågan är en stor och spännande utmaning och med våra kurser inom Energi kan vi hjälpa dig att nå den kompetensnivå du och din organisation behöver.”
edwin

EDWIN MÅRADSON

AFFÄRSOMRÅDESCHEF
edwin

Intresserad av energikurser?

Se våra tillgängliga kurser eller hör av dig med en förfrågan på en skräddarsydd kurs för dig!