More share buttons
Dela med dina vänner eller kollegor


Submit
layerslide_home1

”Bra helhet, öppnar för hur
man ska tänka både
innan och under produktion.”

BYGGA LUFTTÄTT - Våren 2017

layerslide_home2

”Mycket ny information,
mycket bra tips kring lösningar
och hur man kan söka
mer information/kunskap.”

FUKTSÄKERT BYGGANDE - Göteborg mars 2017

Kurser

Tillämpning och konsekvenser av nya och kommande energikrav

Tillämpning och konsekvenser av nya och kommande energikrav

De närmaste åren står byggbranschen inför stora förändringar, inte minst när det gäller energieffektivisering. Ur vår synvinkel bör byggföretag och ...
Anmälan & Info
Ikon Lufttäthet

Bygga lufttätt

Kan du göra teknikvalen och styra processen för att bygga ett lufttätt klimatskal? Det är en förutsättning för att en byggnad ...
Anmälan & Info
Fuktsäker förvaltning

Fuktsäker förvaltning

Byggnaden, bostaden, människorna i den och förvaltningsekonomin mår bra om det är torrt. Problem med fuktskador, hälsa och inomhusmiljö kan ...
Anmälan & Info
Hantering av innemiljöproblem

Hantering av innemiljöproblem

Vi människor är inomhus stor del av vår tid och det påverkar vår hälsa. Ibland negativt och symptom som t.ex ...
Anmälan & Info
Fuktsäkert byggande

Fuktsäkert byggande

Kan man bygga fuktsäkra hus? Frågan belyses allt för ofta för sent i byggprocessen när chansen att påverka det är ...
Anmälan & Info
Upphandlingskrav

Upphandlingskrav

Ett miljöbyggnadsprojekt ställer fler och tuffare krav på upphandlingarna. Felsteg kan bli vädligt kostsamma och även försvåra certifieringsprocessen och byggnadens duglighet ...
Anmälan & Info
Redo för NNE-Krav

Redo för NNE-Krav

Går det att bygga lönsamt och uppfylla nära-nollenergikrav (NNE) med dagens teknik? I december 2016 beslutade regeringen att ändra Plan- ...
Anmälan & Info
Kurs lönsamhetsbedömning

Lönsamhetsbedömning

En korrekt utförd lönsamhetsbedömning som beslutsunderlag inför investeringar i energieffektivisering minskar livscykelkostnader i bygg- och fastighetsbranschen i betydande utsträckning. Fastighetsägare, ...
Anmälan & Info

Vi förbättrar byggbranschen och världen!

Dry-IT Akademin erbjuder aktuella och kvalitativa kurser inom Fukt-, Energi- och Miljöområdet. Kurserna passar alla aktörer och de flesta yrkesroller inom byggsektorn. Våra kurser ger dig ovärderlig kunskap för ditt byggprojekt eller din förvaltning av gamla och nya fastigheter. Vi utvecklar kurserna löpande med nya referensprojekt och nya lagar & regler. Dessutom skräddarsyr vi gärna kurser på förfrågan. Vi välkomnar dig eller ditt företag på kurs hos oss eller hos er, där vi gör mest nytta helt enkelt!

Högaktuella ämnen

Teori & Praktik

Specialistkompetens

Prisvärt

Följ med på fuktrond!

Ett webbseminarium från Dry-IT

Att göra lufttäthetsprovning

Ett webbseminarium från Dry-IT

Kontakta oss

Hittar du inte kursen du söker? Kontakta oss om ni har önskemål eller frågor gällande våra kurser och kurstillfällen.

Namn (krävs)

E-post (krävs)

Telefon (krävs)

Företag (krävs)

Ämne (krävs)

Meddelande

Stockholm

Torkhusgatan 11

120 65 Stockholm

Tel: 08-464 66 00

Göteborg

Drakegatan 6

412 50 Göteborg

Tel: 031-711 87 00

Malmö

Djäknegatan 23

211 35 Malmö

Tel: 040-611 10 01

Uppsala

Vaksalagatan 28

753 31 Uppsala

Tel: 018-430 58 00

© Dry-IT Akademin 2016 • akademin@dry-it.se